Comitetul de organizare

 

Prof. Dr. Hoza Dorel
Decan

Prof. Dr. Stănică Florin
Prorector

Conf. Dr. Asănică Adrian
Prodecan

Conf. Dr. Peticilă Adrian
Prodecan

Șef lucr. Dr. Zamfir Vâșcă Diana
Prodecan

Prof. Dr. Bădulescu Liliana
Director departament

Prof. Dr. Toma Florin
Director departament

Șef lucr. Dr. Dobrescu Elisabeta

Prof. Dr. Georgescu Mihaela Ioana